Se adunaseră câțiva indivizi la o masă, toți bărbați cu pretenții deosebite, și începură să discute:

  • Ei, băieți, să știți că eu sunt trimisul lui Dumnezeu pe Pământ! La care unul dintre ei interveni prompt:
  • Lasă-mă, mă, că eu sunt cu adevărat trimisul lui Dumnezeu pe Pământ! Cel de-al treilea din grup replică fără ezitare:
  • Păi și cum să fie, fraților? N-am trimis eu pe nimeni pe Pământ!